Výstavba a údržba

Při stavbě každé budovy je dnes přirozenou součástí projektu nejen rozvod vody, elektřiny, plynu po domě, ale také odpadové trubky, svody dešťové vody a jejich odvod z domu, zpravidla do místní obecní kanalizace. Stavba takových napojení není dnes již tak snadná, jako kdysi. Důvodem jsou mnohem náročnější podmínky, kladené na těsnost, bezpečnost a trvanlivost těchto staveb. Je to způsobeno nutností ochrany přírody, kdy je nutné zcela minimalizovat možné havárie a únik odpadních vod do půdy a případně do podzemních vod.

Odborné firmy

Dnes již je možno říct, že odpadovým systémům je třeba věnovat nemenší pozornost, než statice budovy a dalším důležitým částem domu. Proto i jejich výstavbu je lépe svěřit do rukou odborné firmy, která má nejen správné vybavení, certifikáty, ale zejména již dlouholeté zkušenosti., nebo alespoň zkušené pracovníky.